For beitelagene kan dette føre til mangelfull innrapportering av rovdyrobservasjoner som er helt nødvendig for å søke om lovlig felling, og ikke minst ekstra tilsyn. Ingen vet vel lenger om telefoner kan bli avlyttet og samtalen tatt i værste mening. Om en da skulle være uheldig og måtte felle et rovdyr under helt lovlig forhold som direkte angrep, kan man da risikere tiltale for organisert jakt? Mafiajakt? Blir dette stående, blir det om mulig enda vanskeligere å drive beitebruk i de grønneområdene, og beitemarka gror igjen mens folk trenger mat og utrydningstruede planter og dyr dør ut.