Ordlyden skal gjøre det mulig å felle et begrenset antall ulv hvis det er til ulempe for folk og økonomiske hensyn slik det står i Bernkonvensjonen. Men i Bernkonvensjonen er ikke et begrenset antall nevnt. Dette er innført tilsynelatende for at det ikke skal kunne tømmes for ulv i sone. Det er nevnt inntil 11% Hvis dette går igjennom, vil dette bli brukt også utenfor sona. Dette er en slu måte å begrense alt uttak av ulv på. Vi må håpe at noen ser dette og presiserer hvor det skal gjelde, og endrer prosentsatsen til 50% minst. Vi vet at denne arten er veldig produktiv, og en reproduksjon på bare 20% vil få det til å flomme over med kun 11% uttak. Poenget med forslaget er nok dessverre å gjøre det helt umulig å regulere bestanden. Eksisterende lovverk tillater regulering i og med at skadepotensialet utenfor sona også selvsagt skal med. Planen har nok dessverre delvis vært vellykket så langt, da det høys sannsynlig ikke blir mer uttak i år, og neste år har bestander økt så mye at det vil bli umilig å få redusert nok hvis gjeldende forslag går igjennom.
Vi har med en slu rev og gjøre som ikke bryr seg hverken om stortingsvedtak eller landets borgere som må leve i reservatet med omliggende områder.