Jeg forstår godt at Vidar Helgesens tillit var oppbrukt, men det må da finnes litt mer nøytrale folk å bruke, som en kan forvente at er litt balanserte til denne jobben. Dette er å flagge ett syn veldig sterkt.

Ola Elvestuen har stått på barrikadene for ulven for ikke veldig lenge siden.
Ulvene skal ikke skytes, men bevares. Bestanden er kritisk truet. Norge er forpliktet til å ha en levedyktig bestand av ulv. Stortingsvedtak til side.
Dette er faktisk ikke fysisk mulig. Norge er for lite, og har ikke tette grenser mot naboland. De ulver som er her i dag, er en populasjon av den russiske bestanden som vil deler i Skandinavia. Ei lita grein i ytterkanten av bestanden. Med mindre det settes opp ulvetett gjerde langs hele norskegrensa, vil vi aldri kunne snakke om Norsk bestand. Den russiske bestanden er på igjen måte truet. Den er meget tallrik, og ytterkanten strekker seg inn i Skandinavia der de fleste individer finnes lengst øst, noe som vil være normalt siden kjernen ligger lenger  i øst. Ministeren snakker derfor om å bevare den russiske bestanden, og der er det andre som bestemmer. Uten omfattende grensegjerde vil det ikke kunne bli en egen bestand, og den eksisterende er ikke truet. Den Skandinavia populasjonen vil aldri kunne defineres som truet, da den alltid vil få påfyll fra øst. Ministeren bruker derfor usannheter for å ødelegge Norsk utmark.