Hvordan gjorde de dette? Jo, de har sammenlignet med DNA fra svenske ulver og fra øst i Russland. Konklusjon, ikke iblandet hund siste 4 - 5 generasjoner. Dette høres jo greit ut? Da har de satt blant annet svensk ulv som referanse. Etter hva jeg har erfart angående hybrider, påståes de å ha kommet fra sverige. Når referansedyr kommer fra samme sted som de som skal testes, vil vel svaret være ganske innlysende. 4 til 5 generasjoner er heller ikke lenge. Hvis dette skulle bevise noe må det være at hund ikke er innblandet siste 5 til 10 år. Det var vel ikke lenge. Noen av de testede dyra har hundelignende trekk. Dette kan oppnår på 2 måter, enten ved innkryssing, eller selektiv avl i fangenskap eller annet kontrollert område, og det må avles på tillitsfulle dyr i flere generasjoner (30 til 50 år). Dette siste er bevist i et Russisk forsøk på rev som pågikk i 50 år der de tillitsfulle revene endret utseende dramatisk, mens kontrollgruppa med mistenksomme rever forble uendret. Ulv og hund er samme art, og DNA er derfor så forskjellig som det normalt vil være når en sammenligner slektninger, nære eller fjerne. I praksis vil en ikke kunne peke på definitivt bevis for det ene eller andre.

Det man kunne gjort var å sammenligne mitokondriene på hundyr, siden disse arves uendret fra mor til datter. Da er det mulig å finne stammødre hvis man finner samme type i den bestanden man mener dyra kommer fra. Dette er faktisk gjort uten at man har funnet noen bevis. Hund på farssida ville ikke synes. Hvis man ønsker å forfalske ulv med innslag av hund uten at det oppdages, er det fult mulig om man har tilgang til nok resurser. Skal man genetisk bevise innblanding, må man finne den hundeslekta det stammer fra. Umulig i praksis.

Det er noen andre indikatorer man kan bruke: Pelsen på arktisk ulv er lys, mens ulv fra Italia er mer mønstret og tynnere (de er nok også iblandet ville hunder som det er mye av her). Det er også andre fargevarianter som interesserte sikkert finner. Så er det kroppsform, ulv er lengere enn den er høg, mens de hunder som ligner er kvadratiske. Hvis man måler nakkekammen(der bitemuskel er festet), vil denne være vesentlig høyere på ulv enn hund. Dette har jeg aldri hørt at er sjekket.

Konklusjoen må bli at så lenge ikke alle er genuint interessert i å finne svaret, blir det umilig å sannsynliggjøre at hund er iblandet dagens ulv. Bevis er nesten umulig om en ikke har flaks å finner de rette dyra.

Per