Koselige julefortellinger inkluderer ikke rovdyr. Det er skrekkhistorier som gjør det. Ulv har fra tidlige tider vært symbol på djevel og djevelskap. Dette sier noe om hvordan ulvens gjerninger ble oppfattet blant folk i det meste av verden. Det er kun i de senere Disney-tider at også slemme dyr blir snille, den lille snille ulven. Men storeulv er fortsatt slem. Tine er kanskje bondeeid, men de styrer og gjør det som ledlesen der vil. Kanskje er det WWF-folk i ledelsen. Jeg skal i alle fall klare meg fint på produkter uten bilder av rovdyr.

Per Lindholt.