Det er ikke vist at skrantesyke kan smitte mellom husdyr og hjorteveilt. Det er heller ikke kjent at hjortedyr smitter hverandre via saltstein, men en hver ansamling av dyr er i utganspunktet en smittemulighet som ikke er ønsket.

For oss som salter stor og småfe på beite om sommeren er det derfor viktig å salte på plasser der hjortevilt ikke ferdes, eller vil forsøke å slikke salt.
Derfor setter vi i år saltsteiner inne i sankekveer og på plasser det er usansynlig at hjortevilt vil komme etter salt.  For småfe kan det også overbygges slik at hjorteviltet ikke får tak i den, men viktigst er stedet. For storfe kan dette bli vanskeligere, men det er noen som salter direkte under tilsyn ved å ha med salt, og ta det med tilbake. I tillegg skal vi alltid huske at vi bruker saltsteiner uten kobber. Jordsmonnet i Hedmark er rikt på kobber, og det er derfor ugunstig med ekstra kobber i saltstein. Noen steder direkte skadelig. Mattilsynet har lagt dette ut til jegere. Det kan være greit å lese dette for å sette seg inn i hvorfor.