Antar at de ikke finner noe grunnlag for anke. Det er ikke mulig å anke til høyesterett bare fordi man ikke er enig i dommen. Har skal det vises til saksbehandlingfeil, feil lovanvendelse eller lignende. Jeg har ingen tro på at det var god vilje. Staten gjør alt som er mulig for å rettsforfølge sine borgere.

PL. Leder LVSG