Noen later som de ble overrasket over ST.21(2015-2016) jeg later ikke som det. Jeg var glad så lenge denne uteble, for jeg visste at det ville bli verre og ikke bedre for oss beitebrukere. Vi er etter hvert vant til at denne regjeringen sier en ting, og gjør det motsatte. Vi har også sett at Miljøministere sier ja og ha til oss, men dytter på oss stadig mer av disse drapsmaskinene for å ta knekken på oss. FM forsøker å kjøpe ut en og en med knapper og glansbilder.

Det ser ut som alt skal hensyntas i innledningen, men når man kommer til konklusjonen er det de med lange tenner og klør som vinner. De over 600 artene som ikke har slik utrustning samt de som bruker utmarka taper. Eller? Har de tenkt å gjerde inn rovdyra?

Litt lenger nede ser vi at de har plukket ut noen de vil ha mye av og det er ulv siden det er så få her. Etter min mening er det ingen, de som er her er beviselig ikke ulv slik det hevdes, men det øret virker ikke på politikerne.

Det pekes på at den sona ulv skal kunne bruke utgjør 5% av Norges landareal, men det utgjør 100% av beitearealet til mange beitebrukere. De har vel da heller ikke tatt med at disse dyre sprer seg langt utenfor dette området, ja langt over det dobbelte utenfor. Det brukes tall for antall erstattede dyr for å ufarliggjøre antall beitedyr som skades, men dette er veldig langt fra hva som er virkeligheten. For den enkelte kan tapet gå over 50% av det som er sluppet.

Jeg tror årsaken til at antallet nå har økt er at det gamle måler er overoppfylt og at dette skal demme opp for at noen dyr skal kunne tas ut.

Når det gjelder samarbeid med andre land, har jeg ingen tillit til de som styrer landet nå. Det har de vist flere ganger ved å vise kortene og gi opp før det har kommet til forhandlinger. Vi husker vel sikkert ostetollen og Helgesens utspill som ligner faretruende mye på landssvik.