En årlig tradisjon er vårmøtet i Løten og Vang Sau og Geit. Her har medlemmene alltid  møttes til en hyggelig og informativ kveld før lamming. Siden laget ble opprettet tidlig på nittensekstitallet så har det sittende styret holdt vårmøte. for medlemmer og andre intreserte.

De som møtte på Rosenlund Park i går kveld kunne høre Kjetil Lien holde et innlegg om foring av sau, formidler og annet smånyttig som som en saueholder trenger og vite. Kjetil er selv en erfaren sauebonde bosatt i Øyer, men har lange familietradisjoner knyttet til saueholdet også på hedemarken. Hans farfar var saueklipper i en mannsalder og var godt kjent blandt mange av deltagerne på møtet.

Kjetil Lien er, i tillegg til å være sauebonde, ansatt som fagsjef for formidler til drøvtyggere hos Strand Unikorn i Moelv.

Kjetil hadde laget en presentasjon av sitt eget opplegg i sauefjøset. Dette sammen med mange gode tips med alt fra forkvalitet og forskjellige formidler var dette noe som alle kunne lære noe av. Viktigheten av nok råmelk tidsnok for lamma ble presisert og begrunnet. Dette og andre smånyttige tips vedrørende lamming og foring i tida før lamming er greit å få med seg.

Det er noe som er helt sikkert  og det er at når en driver med sau så er det alltids noe å lære. Både av fagpersoner som Kjetil Lien og av hverandre i næringa.

Kjeti Lien (Strand Unikorn)

Leder i  Løten og Vang Sau og Geit/Beitelag  Per Lindholt orienterte om radiobjeller som nå må testes så de er klare før beiteslipp. Litt om lagets sperregjerder var også et tema her.

En stor takk til Kjetil Lien for et informativt og hyggelig foredrag.