Romedal og Stange Sau og Geit har de siste årene merket at det ikke er lett å holde aktivitet i lokallag oppe. Antall sau på utmarksbeite er redusert med mer enn tretusen dyr de siste fem åra. Rovdyrtrykket i området må ta mye av skylda for dette. Alikevel har de et aktivt styre som stadig overasker med positive tiltak.

Tradisjonen med vår og høstmøter er faste samlinger for sauefolket på hedemarken. Denne gangen inviterte de nabolagene Løten og Vang og Elverum Sau og Geit. Snaut tretti saueintreserte møtte fram på Egerom i Romedal.

Det var knyttet stor intresse til FKT-prosjektet sin representant Per Fossheim som orienterte om rovdyrskadeerstatning og problematikk rundt dette. Med meget engasjerte beitebrukere i salen, som alle hadde sine egne erfaringer om temaet, gikk klokka nesten for fort til å rekke over et slikt tema på en kveld.

Arvid Bratlie, fra Løten Mølle AS, orienterte om kraftforproduksjon og bygdemøllene sin historie i Norge. Løten Mølle er en lokal leverandør til landbruket på hedemarken. Nå også tilknyttet Fiskå for å kunne levere alle sortiment av kraftfor og tonnvarer til landbruk. Løten Mølle AS holder til ved Løiten Brenneri og er en velkjent samarbeidspartner for mange av de frammøtte i salen.

Martin Mostue, Arvid Bratlie og Per Fossheim