Ulvesonen er som Helgesen skriver er et eksempel på at sonepolitikk virker, men man må jo regulere bestanden der også. Det kan heller ikke være ubegrenset med beitedyr i beiteprioriterte soner. De er dessuten heller ikke fri for hverken ulv eller andre rovdyr. Soneringen virker altså ikke den veien. Ulvesonen står heller ikke som veldig vellykket for de som bor der, eller i under 10 mil fra denne.

Så kommer påstanden om at det ble bemerket at ulv kanskje ikke kunne reguleres i ulvesona om skadepotensialet på husdyr ikke var stort nok. Det kan ikke være tvil om skadepotensiale så lenge vi vet hva ulv gjør i saueflokker og mot storfe. Vi vet at det er begrenset hvor mange revir det er plass til i ulvesona, og at overskytende vandrer ut i beiteprioriterte områder både i hekketiden og spesielt etter, da de nye ungene skal finne egne revir. Hvis ikke antall ynglende i sona reguleres vil dette kunne bli en oppformeringsanstalt for skadedyr. Hvis vedtaket var i strid med Norsk lov ville det ha blitt stoppet i tide. Så pass tillit må vi da ha til storting og presidentskap. Det er heller ikke slik at det er gitt fellingstillatelse på 32 dyr i sona, det er 4 revir. Et revir kan normalt være fra 2 til 8 dyr. Dyr fra siste års 9 kull er nå på vei bl.a. Vestover, inn i beiteprioriterte områder. Erfaring fra tidligere år viser at de ikke snur.

Tolkningen av lovene som gjelder her er veldig snever da det kun er forholdet sau ulv inne i sona der det ikke er sau på beite mer som er vektlagt. I lovene skal også annen eiendom og folks trivsel vektlegges. Så skjedde ikke. Plukker man ut de delene en synes tjener sin sak er svaret gitt.

Nå ser det ut til at det skal åpnes også for å se på dette. Hvorfor først nå? Jeg kaller det for å fossro. Det er Helgesen som har et problem.

Hele dette er igangsatt for å få utsatt uttaket enda et år slik at resten av beitebrukerne i og utenfor sona skal gi opp. I stedet for kuler skal det nå brukes sprøyter og dyra skal merkes for «å lære mer». Helgesen trenger vel ikke eget forskningsprosjekt til dette. Det er jo bare å spørre folk som allerede vet dette. De finnes det mange av, både de som har forsket, og de som har erfart. Merkingsprosjektet er et tiltak for ytterligere å få utsatt bestandsreguleringe.

Den dialogen det her refereres til synes jeg ligner mer en monolog.