Pål Kjorstad og Odd Steinar Granheim fra Gudbrandsdalen skal bedømme værlamma som stilles til kåring på Os på lørdagen.