Det ble stilt 44 lam til kåring. Storparten var av rasen spæl, men 4 NKS og 1 farga spæl ble også vist. 34 av værene ble funnet gode nok til å bli satt in i avlen. Det er også mulig for andre saubrukere å bestille seg en av de utstilte værene, dersom den da ikke skal inn i ring. Noen få benyttet seg av muligheten.

Saudagen var tilgodesett med strålende høstvær, en av de svært sjeldne av slike dager denne sommeren og høsten. Det var lotteri og grilling av nydelige lammekoteletter, og tuskhandleran var på plass for om mulig å bli kvitt noe av sitt høyst varierte vareutvalg. En trivelig dag med mye sauprat, sjøl om oppslutningen både fra aktive saubrukere og publikum kunne vært større.

Tekst og foto: Arne Ingar Bækken

  

John Langøigjelten med beste spælvær og Britt R. Horten med beste NKS-vær under kåringa på Os. De får napp i vandrepokalene satt opp av Os ID.

Spælværer på rekke og rad. De eksteriørmessig beste fra hver flokk stilles til en uhøytidelig best-in-show-kåring. Vær og eier fra Engerdal til venstre.

Hils pent! Bare noen få værer av NKS-rasen ble stilt i år. Her er to eksemplarer, og eierne Magne Horten og Britt R. Horten. Den ene kandidaten vil gjerne hilse nærmere på konkurrenten.