Verv Navn Mobil e-post
Leder Ole Michal Ryen 917 85 285 olemichal@narjordet.no
Nestleder Jan Ove Tømmerhoel 970 71 465 jaov-toe@online.no
Kasserer Bård Langøien 905 89 766 nygarden.os@online.no
Sekretær Egil Ryen 951 51 249 e-ryen@online.no
Styremedlem John Langøigjelten 915 32 908 langoigjelten@gmail.com
       
Gjeterhundkontakt Ole Martin Nymoen 906 24 824 olemartinnymoen@yahoo.no
       
Valgkomite      
Leder Vegar Lillebakken 922 08 743 vegalill@online.no