Dark Overlay

Lokallagsstyre Os Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Arne Ingar Bækken Leder 971 11 607
Jan Ove Tømmerhoel Nestleder 970 71 465
John Langøigjelten Styremedlem 915 32 908
Bård Langøien Kasserer 905 89 766
Egil Ryen Sekretær 951 51 249