Det skal reklameres for Norsk lam på Kiwi Næroset i morgen fredag. Dette er et samarbeid mellom Nortura og Ringsaker Sau og Geit. Nortura leverer kjøtt til grilling, og det vil være muligheter for å kjøpe produkter inne i butikken. Dette vil foregå mellom kl 12 og 21. Vi har behov for 2 personer ekstra som kan bidra på stand med grilling. Dagen deles opp i 3 timer økter. Dersom du har mulighet til å bidra kontakt leder Per-Joar Nesthun på tlf 94813362.