Det vil være tre godkjente dommere. To av dommerne vil kåre NKS, mens en dommer vil kåre andre raser. Husk å spare en ulldott på krysset til kjøttkåringen.  På NKS kåringen vil værer fra ringen kåres først, deretter værholdslagene og så resten av medlemmene.

Det fås kjøpt fårikål, kaffe og kaker. Ta med kontanter for betaling. Knarrhult kommer for å vise fram og selge utstyr. Arrangementet sponses av Nortura.


Alle er velkommen, dyra må være med i sauekontrollen, og medlem i NSG. Påmelding skjer på følgende måte:

1.    Du melder inn i kåringswebben selv. Gå inn på www.nsg.no – min side. Her logger du deg inn, og melder inn værene innen onsdag 12/9
 
2.    Send oversikten til Jan Aarskog, som melder dem inn. Tlf: 90871495 eller jaars@online.no senest fredag 14/9 kl 18.00.


Husk:
-    For at det skal være mulig å melde inn værene, må høstvekter være registrert i sauekontrollen senest dagen før.
-    Dyr av rasen Gammalnorsk spælsau og Bles må være rasegodkjent for å kunne kåres.


Velkommen!
Styret Ringsaker Sau og Geit.