Det blir kåringsdag på Fremtid hos Rina og Ole Kristian Krogsrud. Lørdag 16/9-17 kl 9.00. RSG stiller med tre godkjente dommere. To av dommerne vil kåre NKS, mens en dommer vil kåre andre raser. Husk å spare en ulldott på krysset til kjøttkåringen.  På NKS kåringen vil værer fra ringen kåres først, deretter værholdslagene og så resten av medlemmene.

Det fås kjøpt fårikål, kaffe og kaker. Ta med kontanter for betaling. Ifor Williams kommer for å vise fram utstyr. Arrangementet sponses av Nortura.

Alle er velkommen, dyra må være med i sauekontrollen, og medlem i NSG. Prisen er 80 kr pr viste dyr. Påmelding skjer på følgende måte:

  1. Du melder inn i kåringswebben selv. Gå inn på www.nsg.no – min side. Her logger du deg inn, og melder inn værene innen onsdag 13/9

 

  1. Send oversikten til Jan Aarskog, som melder dem inn. Tlf: 90871495 eller jaars@online.no senest fredag 15/9 kl 18.00.

Husk:

  • For at det skal være mulig å melde inn værene, må høstvekter være registrert i sauekontrollen senest dagen før.
  • Dyr av rasen Gammalnorsk spælsau og Bles må være rasegodkjent for å kunne kåres.

Velkommen!

Styret Ringsaker Sau og Geit.