Kåringsdag 26/9-20

Det blir kåringsdag på Fremtid hos Rina og Ole Kristian Krogsrud Lørdag 26/9-20 fra kl. 9.00. Det vil være to godkjente dommere. En dommer på NKS og en på GNS, kvit spæl og farget spæl. På NKS kåringen vil værer fra ringen kåres før øvrige. Det er planlagt gårdskåring på andre raser enn de som er nevnt over. Ønsker du dette er det bare å ta kontakt med Per Joar så fort som mulig så settes det opp en plan.

På grunn av koronasituasjonen vil årets kåring bli litt annerledes enn før.

  • Leder av RSG, Per Joar Os-Nesthun, står som ansvarlig for arrangementet og all deltakelse må forhåndspåmeldes til han på tlf. 94 81 33 62, senest 24/9-2020. Dette fordi det skal føres protokoll over alle som har deltatt denne dagen jf. retningslinjer for smitteverntiltak i koronasituasjonen.
  • Værlam til kåring skal meldes på vanlig måte til Jan Aarskog som er dataansvarlig.
  • Det vil ikke være åpent for publikum eller matservering.
  • Kun nødvendig personell deltar, fortrinnsvis kun en person pr. besetning for utstillere/kjøpere.
  • Råd for smittevernhensyn som 1 meters mellomrom, håndvask/desinfeksjon og munnbind (om ønskelig) skal overholdes.

Alle er velkomne til å vise værer, dyra må være med i sauekontrollen, og medlem i NSG. Påmelding skjer på følgende måte:

  1. Du melder inn i kåringswebben selv. Gå inn på www.nsg.no – min side. Her logger du deg inn, og melder inn værene innen onsdag 23/9.

 

  1. Send oversikten til Jan Aarskog, som melder dem inn. Tlf: 90871495 eller jaars@online.no senest fredag 25/9 kl 18.00.

Husk:

  • For at det skal være mulig å melde inn værene, må høstvekter være registrert i sauekontrollen senest dagen før.
  • Dyr av rasen Gammalnorsk spælsau og Blæset må være rasegodkjent for å kunne kåres.

Vi håper årets kåring til tross for koronarestriksjoner kan bli et bra arrangement med mange gode værer. Velkommen!

Styret Ringsaker Sau og Geit.