Temaer for kvelden:

  • Lammingsvansker og tiltak
  • Svakfødte lam, hva kan gjøres?
  • Forebygge og oppdage mangelsykdommer hos lam og søyer
  • Vaksinering og behandling av lam
  • Hvordan legge ned sonde?
  • Tips til hva man bør ha tilgjenglig i lamminga
  •  Gjennomgang av keisersnitt, hvordan forberede seg?
  • Hva kan gjøres av tiltak for å forberede før veterinær kommer, og for å bedre egenbehandling?
  • Melkefeber og ketose

Dersom noen har ønsker om andre temaer eller problemstillinger som ønskes tatt opp kan disse sendes til Ingrid Holen på tlf. 466 11 069 eller ingrid_holen@hotmail.com innen 3. april.  

Det blir enkel servering.

Velkommen!

Styret

 

Styret i RSG