Årsberetning 2017 for Ringsaker Sau og Geit

Styret har bestått av:

Leder: Per-Joar Os Nesthun

Nestleder: Anders Storlien

Kasserer: Ole Fredrik Dæhli

Sekretær: Ingrid Goplen Holen

Styremedlem: Jens Olav Leira

Aktiviteter:

 • Det er avholdt 6 styremøter.
 • Deltakelse i demonstrasjonstog mot dagens rovdyrpolitikk foran Stortinget i Oslo 4.januar. Per-Joar Os Nesthun, Ole Fredrik Dæhli, Anders Storlien og forøvrig 17 andre medlemmer deltok. Sauebeitelaget og Ringsaker Sau og Geit betalte bussbillett for alle.
 • Ullinnsamling på Nortura Rudshøgda 9. februar.
 • Utsending til årsmøte i Hedmark Sau og Geit på Spidsbergseter Resort Rondane, Ringebu 3-5 mars 2017: Per-Joar Os Nesthun, Ole-Henrik Kjærnes, Ingrid Goplen Holen og Gry Lystad. Oppholdet ble dekket av Ringsaker Sau og Geit.
 • Dialogmøte om rovdyr og beitebruk 1.mars i Glåmdalen. Martin Opsal og Anders Storlien representerte Ringsaker Sau og Geit.
 • Busstur til Ås 27.mars. Omvisning i fjøset for sau/geit og storfe. Avlyst grunnet for få påmeldte.
 • Vårmøte den 6.april Nortura Rudshøgda. Tema for kvelden var snyltere og parasitter hos sau ved Tore Tollersrud fra Animalia helsetjenesten for sau.
 • Promotering av norsk lam 7.april. Det ble promotert norsk lam med grilling på Kiwi Næroset. Fra Ringsaker Sau og Geit bidro Ole-Henrik Kjærnes, Per-Joar Os Nesthun, Nils Even Holen, Anders Storlien, Martin Opsal, Anders Opsal og Knut Nordlie med grilling. Det var mye folk og positive tilbakemeldinger.
 • Ullinnsamling Nortura 15.juni.
 • Grillkveld 13.juli på 4H-øya Næroset. Foredrag av Strand Unikorn om ALKA supervom. Avlyst grunnet for få påmeldte.
 • Kåringsdag hos Ole Kristian Krogsrud og Rina Fallingen på Fremtid 16.september. Dommere for dagen var Øystein Knutsen, Tormod Enok Skramstad og Hege Sletli. Det stilte 145 dyr totalt, der 101 ble kåret. Det ble kåret 72 NKS, 2 Farget spælsau, 2 Kvit Spæl, 16 Gammelnorsk spælsau, 2 Blæset og 7 pels. Ifor Williams viste frem hengere og diverse utstyr. Vær fra Lars Grønvold fikk best in show.
 • Værringen har granska 22 værer dette året. 19 av dem fikk godkjent indeks. Jan Aarskog hadde den beste i Ringsaker med 143 i o-indeks. Vi gratulerer.
 • NM i Gjeterhund i Fosen 6-8 oktober. Fra Ringsaker stilte Martin Opsal og Ole-Henrik Kjærnes med en hund hver. Ringsaker Sau og Geit sponset med kroner 2000 per hund.
 • Høstmøte 24.oktober Nortura Rudshøgda. Tema ull og ullkvalitet ved Ana Leira (jobber med ullhåndtering ved Nortura) og Øystein Knutsen (kåringsdommer). Vellykket møte med godt oppmøte.
 • Ringsaker Sau og Geit har tatt over betaling, fakturering og føring av regnskap for Ringsaker værring avd. 28.
 • Laget har 96. medlemmer per 1/1-18