Det blir beitedag i prosjekt økonomisk sauehold mandag 16.06.14. Oppmøte på Nortura kl. 10 med fagforedrag av Jørgen Todnem Bioforsk Øst Løken. Etter lunsj reiser vi på befaring av beiter. Nærmere invitasjon blir sendt ut i posten fra Landbrukskontoret.