Tekst og foto: Ole Fredrik Dæhli

 

Ringsaker Sau og Geit hadde fjøsmøte tirsdag 25.03.14 hos Karl-Petter Lund på Lund Nordre i Furnes. Drøyt 30 saueprodusenter møtte opp for å høre om og se saueholdet til Karl-Petter Lund. Kjetil Lien, Strand Unikorn orienterte om foring og sortering fra fostertelling til lamming. Terje Bakken i Nortura delte ut tallerken og krus til de av medlemmene i Ringsaker Sau og Geit som har oppnådd høyest poeng i ROS-analysen. De 100 beste i landet fikk tallerken og hadde poeng i ROS-analysen på 10,9-11,5. Tilsvarende 100 i landet fikk krus for oppnådd poengsum på 10,8. Vi gratulerer de som har mottatt hederstegn i Ringsaker Sau og Geit.

Fra venstre: Lars Grønvold, Kjell Aasbrein, Terje Bakken (Nortura), Anders Opsal og Bjørn Mikkelsen.