Etter kursrunden i fjøset, blir det enkel servering og sosialt tilsnitt rundt kaffebordet. Styret i Ringsaker Sau og Geit håper at mange benytter muligheten til faglig og sosialt påfyll.