Erling Skurdal, Nortura tar for seg økonomi i saueholdet, slaktetidspunkt for lam og elektronisk merking. Det blir kaffeservering. På det ekstraordinære årsmøtet i Ringsaker Sauebeitelag vil godkjenning av regnskapet stå på dagsordenen. Ellers vil det bli informasjon fra styret.

Styret ønsker velkommen!