Grilling på Kiwi Næroset fredag før påske. Dette var et samarbeid mellom Ringsaker Sau og Geit og Nortura, om promotering av Norsk lam. Kiwi hadde lammeprodukter for salg i butikken.

Det ble grilla 2 lam som var delt opp i stykkningdeler. Lammekjøttet var marinert av Jan Aarskog. Fra Ringsaker sau og Geit bidro Ole-Henrik Kjærnes, Per-Joar Os Nesthun, Nils Even Holen, Anders Storlien, Martin Opsal, Anders Opsal og Knut Nordlie med grilling. Det var mye folk og positive tilbakemeldinger.