Hvis det ikke blir fylt opp med deltakere fra Ringsaker, kan det bli mulighet for medlemmer fra andre lokallag til å bli med.