Verv Navn Mobil e-post
Leder Per-Joar Os Nesthun 948 13 362 pj_nesthun@hotmail.com
Nestleder Simen Saug Lie 413 24 580 simen-sl@hotmail.com
Kasserer Ole Fredrik Dæhli 951 85 560 ole.fredrik.dahli@hotmail.com
Sekretær Rikke Myhrehagen 994 15 969 rikke.myhrehagen@hotmail.com
Styremedlem Jens Olav Leira 414 42 120 joleira@online.no
       
Gjeterhund-kontakt Martin Opsal 909 33 599 martops@online.no
       
Valgkomite Navn Mobil e-post
Leder Øystein Barli 958 38 276 oysteinbarli@hotmail.com