På programmet denne kvelden var Kjetil Lien som er ansatt i Fjøssystemer og ansvarlig for Smart fôring. Han ga gode råd om alternativer til grovfôr, og hvordan vi som bønder kunne utnytte oss av det vi har på best mulig måte. Dette for å spare grovfôr nå som vi går en utfordrende tid i møte. Kjetil har mye erfaring da han også selv er sauebonde.

Nortura ved Erling Skurdal informerte om strategier rundt slakting, fôring, sanking og hvordan en kunne løse dette på best mulig måte.

Landbrukskontoret ved Ole Fredrik Dæhli informerte om søknader, erstatningsordninger og muligheter som følge av tørkesommeren.

Det ble et godt møte med faglig engasjement. Ca 50 personer som møtte opp denne kvelden.