Over 50 personer møtte opp til et engasjerende vårmøte, med godt faglig påfyll. Mange delte gode erfaringer og utfordringer fra egen drift. Birgitta Bloman vetrinær tok for seg ulike temaer denne kvelden.

Temaer for kvelden var:

  • Lammingsvansker og tiltak
  • Svakfødte lam, hva kan gjøres?
  • Forebygge og oppdage mangelsykdommer hos lam og søyer
  • Vaksinering og behandling av lam
  • Hvordan legge ned sonde?
  • Tips til hva man bør ha tilgjenglig i lamminga
  •  Gjennomgang av keisersnitt, hvordan forberede seg?
  • Hva kan gjøres av tiltak for å forberede før veterinær kommer, og for å bedre egenbehandling?
  • Melkefeber og ketose

Olaf Tørudbakken fra SNO var også innom for å informere om spordugnad helga etter møtet.

Vi håper møte bidro til mere kunnskap i lamminga.

Oppfordrer også alle til å bli medlem i RSG. Ole Fredrik Dæhli kan kontaktes på tlf 95185560.