Interessant og lærerikt foredrag holdt av Tore Tollersrud fra Animalia helsetjenesten for sau. Temaene som ble tatt opp var ulike typer innvollsparasitter hos sau, koksidier, tiltak mot parasitter - det ble her snakket om viktigheten av forebyggende arbeid, bruk av parasittmidler og resistens mot parasittmidler.