Dark Overlay

Lokallagsstyre Ringsaker Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Per-Joar Os Nesthun Leder 948 13 362
Simen Saug Lie Nestleder 413 24 580
Kristiane Huuse 1. Varamedlem 970 82 598
Jens Olav Leira Styremedlem 414 42 120
Ole Fredrik Dæhli Kasserer 951 85 560
Agnete Fauskrud Sekretær 480 88 846