Skrantesjuke hos hjortevilt er en prionsykdom som likner skrapesyken hos sau. Det er derfor viktig å hindre hjortedyr i å smitte hverandre via saltsteiner og opphopning av dyr på enkelte steder. Viktig at ikke hjortedyr kan få tak i saltstein til sau og storfe.

Det er ikke vist at skrantesyke kan smitte mellom husdyr og hjorteveilt. Det er heller ikke kjent at hjortedyr smitter hverandre via saltstein, men en hver ansamling av dyr er i utganspunktet en smittemulighet som ikke er ønsket.

For oss som salter stor og småfe på beite om sommeren er det derfor viktig å salte på plasser der hjortevilt ikke ferdes, eller vil forsøke å slikke salt.
Derfor setter vi i år saltsteiner inne i sankekveer og på plasser det er usansynlig at hjortevilt vil komme etter salt.  For småfe kan det også overbygges slik at hjorteviltet ikke får tak i den, men viktigst er stedet. For storfe kan dette bli vanskeligere, men det er noen som salter direkte under tilsyn ved å ha med salt, og ta det med tilbake. I tillegg skal vi alltid huske at vi bruker saltsteiner uten kobber. Jordsmonnet i Hedmark er rikt på kobber, og det er derfor ugunstig med ekstra kobber i saltstein. Noen steder direkte skadelig. Mattilsynet har lagt dette ut til jegere. Det kan være greit å lese dette for å sette seg inn i hvorfor.