Verv Navn Mobil e-post
Leder Martin Mostue 901 27 696 mamostue@bbnett.no
Nestleder Arne Kristian Strømsrud 970 76 201 arne.kristian.stromsrud@a-k.no
Kasserer Kjell Joar Dybdal 909 46 526 kjdybdal@gmail.com
Sekretær Jorunn Egner 924 48 477 jorunn_trampe@hotmail.com
Styremedlem Sven Eriksfallet 900 13 919 Sven.eriksfallet@gmail.com
       
Valgkomite      
Leder Finn Åge Rasen 975 20 552 finn-aage@online.no
Nestleder Kåre Kristian Sagen 950 60 955 kkriss@online.no