Det er for tiden ingen aktiv gjeterhundgruppe i Romedal og Stange Sau og Geit.

Ta gjerne kontakt med styret hvis det er ønskelig å ta opp igjen denne aktiviteten i laget.