Det kalles inn til Årsmøte i Stor-Elvdal Sau og Geit tirsdag 5 april på Landet Gård klokken 1900.

Styret møter en time før.

Dette er det første årsmøtet som blir avholdt siden 2007. Derfor inviterer vi også sauebønder som ikke er medlem i et forsøk i å revitalisere laget og skape ny giv for videre drift. Vi ønsker alle velkommen!

 

For Styret

Ingvald Landet