Selv om det møtte bare 5 medlemmer var det en livlig diksusjon rundt de sakene som virkelig opptar laget. Det er desverre slik at situasjonen med rovdyr er det som er mest avgjørende for våre medlemmer. Mattilsynets trusler om beitenekt ble heftig diskutert.

Bjørn Baarstad hadde meldt frasigelse av sitt verv som kasserer, og under valget ble han erstattet med neste generasjon Leif W. Baarstad. Ellers ble det resterende styret gjenvalgt.

Etter møtet ble det servert elghakk!

Det blir fohåpentligvis ikke like lenge til neste årsmøte i Stor-Elvdal Sau og Geit!