NKS er nå ute for salg. For at sortering av bestillinger skal fungere optimalt blir det tildelinger ca hver 3 dag. 
Med forbehold om feil, eller mangler i salgsliste.

Bestilling foregår på epost som ligger i bunn av skjema over eliteværer. Bruk kåringsnummer når du fyller ut skjema, og benytt dere av reservelista på værer da det er en del forspørsler. 

Avd 24, Alvdal        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
Avd 35, Folldal        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
         
Avd 28, Ringsaker        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
         
Avd 22, Tynset        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
202213348 Eneste 115 ok Erling Birger Semmingsen 91399406
         
Avd 29, Kvikne        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
         
Avd 26, Tolga        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør Tlf
202213202 Prinshamra 106 0 Jon Iver Jordet 906 42 564
202213229 Eideros 123 0 Jon Iver Jordet 906 42 564

 

Klikk på epostadresse for å sende bestilling på elitevær: ring30hedmark@gmail.com
(Link til epost adresse gir deg allerede mal på bestillingsoppsett, om ikke er den å finne lenger ned på siden)

For eventuelle spørsmål rundt bestilling av vær, kontakt leder i værring,
Ingar Eide på tlf 97977090
eller sekretær Agnete Fauskrud på tlf 48088846

Benytt kåringsnummer når du bestiller!

Navn:
Produsentnummer:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Tlf:
Epost:
Ønsker å kjøpe antall vedder:
1. valg : (bruk kåringsnummer)
1 reserve:
2. reserve: 
3. reserve:
2. Valg
1. reserve:
2. reserve:
3. reserve:
3. valg
1.reserve
2. reserve
3. reserve

Ved kjøp av en elitevær fyller du ut: 1. valg, deretter 1,2 og 3 reserve med andre vedder du kunne tenke deg dersom du ikke skulle få 1. valget ditt.