Maren Solvang Johnsen ønsket velkommen til Søberg Gård og introduserte rettene som sto på menyen. Gjestene fikk et innblikk i gardshistoria i både ord og bilder.

Leder Toril Hårdnes presenterte lagets historie de 10 første åra fra oppstartmøtet 22. november 1947. Lagshistoria kan leses her!

Ola Tronsmoen har utmerka seg som talsmann for småfeholdet i alle år. Han har vært aktiv innafor alle områder av småfeholdet sjøl etter at saueholdet vart avvikla på garden. Han har vært spesielt aktiv innen avlsarbeidet gjennom sitt mangeårige virke som værringleder og transportør av avlsværer i paringssesongen. På 50-tallet var han pådriver for å få i gang geitsæter i Einunndalen. Sankelag har også vært en viktig arena for Ola.

Gudmund Stalund fikk påskjønnelse fordi han stiller grunn til kadaverinnsamling og hjelper styret med å holde orden på plassen. Geir Lohn overrakte blomsterhelsing og bondelagshistoria i bokform fra Alvdal Bondelag. Blomsterhelsing var det også fra Hedmark Sau og Geit.