Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Sau og Geit

Ola Dagfinn Gløtvold ble for sitt sterke engasjement for småfehold 05.03.2016 utnevnt til æresmedlem i Hedmark Sau og Geit. Prisutdelingen fant sted på Gjøvik ved seremonien for prisutdelinger på fylkesårsmøte og seminarhelga.

Ola Dagfinn Gløtvold mønstret sin første søye på utstilling som niåring. Siden har det blitt mange runder med kåring og utstilling for den engasjerte saueholderen fra Engerdal. Hans forkjærlighet for dalasauen har har medført at han nå er styremedlem i "Landslaget for reinrasa norsk sau". Han er leder i Engerdal Sau og Geit og styremedlem i Hedmark Sau og Geit. Ola Dagfinn er en svært kunnskapsrik kar som gjerne deler sine erfaringer og er en god støttespiller i styret i HSG.

Vi gratulerer Ola Dagfinn med utmerkelsen og håper på et langt samarbeid i framtida.