Endelig kan vi publisere årsmelding for 2021 i Hedmark Sau og Geit!
Takk for hjelpen med statestikker og innhold i årsmelding, og til annonsører med sitt bidrag. 

For og lese årsmelding, trykk her : Årsmelding 2021, Hedmark Sau og Geit

Takker også for fine bilder som ble innsendt på facebookgruppa til Hedmark Sau og Geit, som vi fikk bruke i årsmeldinga. 

Dersom dere ser eventuelle feil, eller mangler, ta kontakt med Agnete Fauskrud på agnetefauskrud@hotmail.no, eller på tlf 48088846.