Årsmeldinga for 2019 kan leses her. Årsmeldinga til Hedmark Gjeterhundlag vil legges inn senere.

Program for årsmøte- og seminarhelga

 • Fredag:
 • 14.00: Velkomst i inngangen. Utstillere fra Grobakken, Felleskjøpet, Telespor og Findmy står på stand
 • 17.30: Åpning av helga v/Knut Evensen
 • 17.35: Praktisk avl i bruksbesetning, Kjetil Lien og Pål Egil Rønn
 • 18.15: Praktisk avl i avlsbesetning og organisasjonsarbeid i ring/avlsutvalg, Peder Leirdal
 • 19.00: Pause
 • 19.30: Middag/sosialt samvær
 • Lørdag:
 • 09.00: Årsmøte Oppland Sau og Geit
 • 10.00: Årsmøte Hedmark Sau og Geit
 • 11.00: Pause
 • 11.15: Årsmøte fortsetter
 • 13.00: Lunch
 • 14.00: Felles årsmøte. Sidsel Røhnebæk, FMIN
 • 15.00: Felles årsmøte. Erling Skurdal, Nortura
 • 15.30: Pause
 • 15.45: Generaldebatt. Lokallaga oppfordres til å komme med innspell
 • 18.00: Pause
 • 19.00: Premiesamling
 • 19.30: Middag/sosialt samvær
 • Søndag:
 • 09.00: Praktisk bruk av elektronisk overvåking og kadaverhund
 • 09.00: Findmy v/ Marit Mjøen
 • 09.30: Telespor v/ Nicolay Boberg Jansen
 • 10.00: Kadaverhund v/ Jonny Mathisen
 • 10.15: Oppland Radiobjøllelag v/ Pål Kjorstad
 • 10.30: Pause
 • 10.45: Korleis skape større aktivitet i lokallaga. Knut Evensen utfordrar Marianne Hamre, Nordre Land og Irene Amundgård, Lesja
 • 12.30: Pause
 • 12.40: Grobakken
 • 13.15: Felleskjøpet
 • 13.45: Vel heim v/Knut Evensen
 • 14.00: Lunch

Det blir salg av varer fra Medlemsbutikken til NSG.