Har du som medlem i Hedmark Sau og Geit ikke fått mail fra styret? Ta kontakt med sekretær Marianne Meidell, mail: hedmark.nsg@gmail.com. På "Min Side" inne på NSG.no må du legge inn mailadressen din, sjekk at den er skrevet riktig. Det er ditt medlemsnummer som brukes for å logge inn, passord får du ved å kontakte nsg@nsg.no. Der er de svært behjelpelige med å ordne så du lett kan logge inn. 

Årsmeldingen ligger nå ute på hjemmesiden vår under "årsmeldinger".  

Dere som er påmeldt vil få en mail uke 9 med mer info. 

 

Program for Årsmøtehelgen 02 mars til 04 mars

 

Fredag 02/03:

   

12.00: Fylkesstyrene møter

15.00: Oppmøte og innsjekking er åpent for seminardeltakerne og utsendinger

16.00: Årsmøte Ring 41 Oppland (24stk) 

17.45-18.45: Foredrag om "Bygg og gård" Mina Klaseie og Helge O Aas

18.45-19.00: Ivar Sylte, Beitesnap

19.00: Pause

19.45: Middag

 

 

Lørdag 03/03:

 

09.00: Årsmøter i OSG m/generaldebatt og årsmøte i HSG 10.00: Årsmøte i ASG

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.30: Årsmøte OSG fortsetter med generaldebatt

14.30-15.00: Ulveangrep 2017 sett fra beitelagsleder Wenche Rustad Wangen

15.00: Årsmøte i Akershus Gjeterhundnemnd

15.00-15.30: Nortura v/Erling Skurdal

15.30-16.00: Koksidier på sau, v/Ane Odden 

16.10-16.20: Grobakken Landmek AS, v/Knut Bergene

16.20-17.20: Betydning av grovfôrkvalitet, v/Åshild Randby 17.20-17.40: Dyrevelferd i småfenæringa, Mattilsynet, v/Marie Skavnes

17.40-18.00: Elektronisk overvåking, Findmy v/Marit Solem 

18.00: Pause

19.00: Premiesamling

19.45: Årsmøtemiddag

 

Søndag 04/03:

 

08.00: Frokost og utsjekking

09.00: Avreise med besøk på til Mina/Anders Klaseie og Laila og Helge Olaf Aas, der vi får se 2 ulike fjøs. Vi får se 2 ulike løsninger på fôring, gulv/gjødsel. Det blir innlagt en pause m/ kaffe og forfriskninger. Ta med egne klær. Praktisk bruk av gjeterhund går ut da vi ikke har noe egnet sted pga store mengder med snø.

Ca.13.00: Avslutning og lunsj hos Helge O. og Laila Aas

 

Vel møtt!