Styret i Hedmark Sau og Geit har nå avslutta arbeidet med årets årsmelding og håper det er nyttig lesning for både tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Avlsutvalget for sau er litt forsinka med regnskapet så det vil legges inn så snart det er klart.

Årsmøterepresentanter skriver ut et eksemplar eller laster ned til iPad ol.

Årsmelding for Hedmark Sau og Geit 2013