Årsmøtet ble kunngjort på hjemmesida 7/12-2012 og det ble sendt informasjonsmelding på e-post. Årsmelding og møteinnkalling legges ut på hjemmesida innen 1. februar 2012

Mer informasjon om seminarhelga og hotellet finner du her.

Frasigelser av verv gjøres til valgkomitèen innen 1. februar 2013.

Frist for saker som lokallaga vil ha til behandling på årsmøtet, er 1. februar.

Forslag til kandidater til å motta Hedmark Sau og Geits diplom sendes sekretær innen 1. februar. Diplomet tildeles personer som har utført fremragende arbeid for småfeholdet i organisasjons - og/eller avlsarbeidet. Forslagene skal være skriftlig begrunnet.

 

Valgkomitè:

Tore H. Christensen Øvre Solør                          916 11 540 tore.christensen@brednett.no
Hilde S. Odden Folldal                                    970 69 844 hilde.od@online.no
Per Roar Stømner Grue                          913 90 847 perroarstomner@hotmail.com

 

Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2012.

De som er på valg i 2013 er utheva

 

Styret:                                                                            Vara: 

Leder: Hege E Brendryen, Folldal                           1. Magne Horten, Os          

Styremedlem: Øystein Sørby, Grue                        2. Ole Anton Brænd, Sollia

Styremedlem: Øystein Knutsen, Løten/Vang       3. Elin Baugslien, Alvdal               

Styremedlem: Martin Mostue, Romedal/Stange                 

Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal     

Nestleder: Øystein Sørby, Grue                                         

 

Revisorer :                                                                 Vara:

Sigurd W Stølan, Tynset                                          Ola Fåsetbru, Tynset

Knut Magnar Holmen, Alvdal                     

 

Møteleder årsmøte 2013:                                          Vara:

Erik Danielsen, Elverum                                         Jorunn H. Støen, Folldal    

 

Utsendinger til landsmøtet i 2013:

                                                                                                            

Valgkomite:                                                               Vara:

Leder: Tore H Christensen, Øvre Solør                Trond Bjørnstad, Odal

Hilde S. Odden, Folldal                                             Jan Tollan, Tolga

Per Roar Stømner, Grue                                           Kjetil Granrud, Rendalen