2. - 4. mars 2018 blir det årsmøte i Hedmark Sau og Geit i samarbeid med Akershus (som er vertskap) og Oppland Sau og Geit. 

Eventuelle saker bes sendes inn til fylkessekretær Marianne H. Meidell innen 1.februar 2018. Mail: hedmark.nsg@gmail.com. 

Påmelding kommer her på hjemmesiden over helgen. Årsmelding med regnskap kommer på mail når dette er klart.

Alle medlemmer i Hedmark Sau og Geit skal nå ha fått infomail om dette. Det er fortsatt mange av dere som ikke har registrert mail på "min side" eller har feil mail. Dette bør fikses så du får den infoen du trenger! Kontakt NSG sentralt ved mer hjelp. 

Det foreløpige programmet er slik (med forbehold om endringer):

 

Fredag 02/03:   
-       12.00: Fylkesstyra møter
-       15.00: Oppmøte og innsjekking er ope for seminardeltakar og utsendingar
-       16.00: Årsmøter i Ring 12 Romerike og Ring 41 Oppland  
-       17.45: Foredrag om ”Bygg og gård” v/repr. frå NMBU
-       18.45: Pause
-       19.30: Middag
 
Laurdag 03/03: 
-        09.00: Årsmøter i OSG m/generaldebatt og årsmøte i HSG
-       10.00: Årsmøte i ASG
-       14.00: Ulveangrep 2017 sett frå beitelagsleiar Wenche Rustad Wangen
-       14.00: Årsmøte OSG – generaldebatt/Årsmøte i Akershus Gjeterhundnemnd
-       14.30: Nortura v/Erling Skurdal
-       15.00: Koksidier på sau, v/Ane Odden 
-       15.45: Grobakken Landmek AS, v/Knut Bergene
-       16.00: Betyding av grovfôrkvalitet, v/Åshild Randby
-       17.15: Dyrevelferd i småfenæringa, Mattilsynet, v/Marie Skavnes
-       17.45: Elektronisk overvaking, Findmy v/Marit Solem 
-       18.15: Pause
-       19.00: Premiesamling
-       19.30: Årsmøtemiddag
 
Søndag 04/03: 
-        08.00: Utsjekking
-        09.00: Avreise med besøk på til Mina/Anders Klaseie og Laila og Helge Olaf Aas, der vi får sjå 2 ulike fjøs, Vi får sjå 2 ulike løsninger på fôring, golv/gjødsel. Det får også sjå utstyr for effektiv
sortering og det vert ei økt om praktisk bruk av gjetarhund. Det vert innlagt ei pause m/ kaffe og forfriskingar. Ta med egna klær.
-       13.00: Avslutning og lunch

 

Om du ikke har tale-/stemmerett er du hjertelig velkommen likevel.