Tid: Lørdag 16. februar 2019 kl. 10.00

Sted: Taverna Frichs Alvdal

Saksliste for årsmøte 2018:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder.
  1. Valg av møtesekretær
  2. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll, sammen med leder.
    
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Innkomne saker
 7. Arbeidsplan og budsjett
 8. Valg

Årsmelding og regnskap legges fram på årsmøtet.

Innkomne saker meldes til styret i uke før årsmøtet.

Påmelding innen 8. februar.

Kontaktperson for årsmøtet er: Jo Agnar Hansen mobil. 91844695. Epost.tika@tika.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NM 2019

Det er Hedmark sin tur og arrangere NM i bruk av gjeterhund. Etter årsmøtet blir det et åpent møte om NM 2019. Litt om hva dette innebærer og hvilke muligheter vi har.

 Ønsker alle velkommen!

Med hilsen

Styret i HGL