Årsmøte og seminar arrangeres på Taverna Frichs, Alvdal. 

Årsmelding for Hedmark Sau og Geit 2018 leses her.

 

Sakliste Årsmøte i Hedmark Sau og Geit

 1. Åpning
 2. Opprop av utsendinger
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen sammen med møteleder
 5. Valg av to personer til tellekorpset
 6. Leders tale
 7. Årsmelding 2018
 8. Regnskap 2018
 9. Saker til behandling
 10. Valg
  1. Leder for et år. Hans Bondal på valg
  2. To styremedlemmer for to år. Per-Joar Os Nesthun og Jon Iver Jordet
  3. Nestleder for et år. Martin Mostue på valg
  4. Tre varamedlemmer for et år. Vegar Nystuen, Jan Aarskog og Solfrid Brandvoll på valg
  5. Møteleder og vara til årsmøte for 2020
  6. Utsendinger til årsmøte i NSG
  7. Godtgjørelse til tillitsvalgte
  8. To revisorer for et år. Sigurd Stølan og Hallvard Ligård på valg
  9. Valgkomitèmedlem med vara for 3 år
 11. Behandling av innkomne saker
 12. Orientering om saker fra styret
 13. Arbeidsplan og budsjett for 2019
 14. Tid og sted for årsmøte 2020

 

Lagslovene leses her