Niels M. Rolsdorph ordfører i Grue åpnet årsmøtet og ønsket delegatene velkommen til Grue.

 

 

 

Ole Jakob Akre, Rendalen(bildet over) ble gjenvalgt som leder. Martin Mostue fortsetter som nestleder sammen med Ola Dagfinn Gløtvold og Kjell Eierholen som styremedlemmer. Charlotte Ryen trer ut av styret. Som nytt styremedlem ble Mona M. Arntzen, Kvikne valgt.

 

Eva Linn H. Bergseth tar over som ny fylkessekretær i Hedmark Sau og Geit. Eva Linn er ansatt i Nortura som konsulent på sau og storfe.

 

Fra venstre Charlotte Ryen, Martin Mostue, Ola Dagfinn Gløtvold og Ole Jakob Akre.

Årsmøtet hadde fått en likelydende sak fra to lokallag som de ønsket behandlet. Ringsaker Sau og Geit og Folldal Sau og Geit fremmet saken om avkorting av skadeerstatning for sau tatt av fredet rovvilt. Dette var tydeligvis en sak som engasjerte alle som var tilstede. Det ble fremmet en uttalelse fra årsmøtet som oversendes som sak til landsmøtet i Norsk sau og Geit. Denne kan leses i sin helhet i årsmøtereferatet.

Skaslien Gjestegiveri har fylkets beste kjøkken. Det beviste de til fulle når årsmøte-middagen ble servert. Gravet elg til forrett. Lammestek av beste sort til hovedrett med hjemmelaget is til dessert.

Vi takker vertskapet ved Elin for et hyggelig opphold.