Årsmøtet ble kunngjort i informasjonsmelding som ble sendt på e-post 7. januar. Det er oppstart med lunsj kl. 12.00 fredag og avslutning med lunsj kl. 13.00 på lørdag.

Årsmelding og møteinnkalling blir lagt ut her 14 dager før møtet.

Frasigelser av verv gjøres til valgkomitèen innen 1. februar 2012

Valgkomitè:

Ulf Skårholen 988 10 420 u.skaarholen@gmail.com
Tore H. Christensen 916 11 540 tore.christensen@brednett.no
Hilde S. Odden 970 69 844 hilde.od@online.no

Oversikt over tillitsvalgte i HSG 2011